คัดจาก ม้าก้านกล้วย โดย ไพวรินทร์ ขาวงาม
From Banana Tree Horse by Paiwarin Khao-Ngam


Translated by M.L. Birabhongse Kasemsri
Back